Omgevingsmanagement bij bouw- en infraprojecten

 • Home
 • Onze diensten
 • Algemeen
 • Omgevingsmanagement bij bouw- en infraprojecten

Strategisch Omgevingsmanagement
 
Bij evenementen, infra-  en bouwprojecten kun je niet om de omgeving heen. Sterker nog, een project is pas een succes als de omgeving ook tevreden is. In de afgelopen jaren is wel gebleken dat het vroegtijdig en serieus betrekken van de omgeving een must is voor het slagen van een project of evenement.
 
Spoor5 heeft 13 jaar werkervaring in het vroegtijdig betrekken van de omgeving en het opbouwen van serieuze relaties met o.a. bewoners, bedrijven, overheden, verenigingen, onderwijsinstellingen en overige organisaties. De basis hiervoor is gelegd in het Strategisch Omgevingsmanagement (SOM).

Uitwerking Strategisch Omgevings Management (SOM)

 • Stakeholdersmanagement
 • (online) stakeholdersbeheer (logboek contactmomenten, belangenmatrix, acties en verslaglegging)
 • KES en SES proces (Klanteisen/wensen ophalen, honorering, validatie en verificatie)
 • Bestuurlijk advies
 • Participatietrajecten
 • Keukentafelgespreken
 • Klankbordgroepen
Communicatie
 • Uitwerking communicatietraject t.b.v. publieks- en bouwcommunicatie
 • Invulling communicatie middelen (digitaal en fysiek)
 • organisatie en presentatie (online) bewonersbijeenkomsten
 • Klacht afhandeling (proces, vormgeving en middelen)
Conditionering
 • Verleggingen Kabels en Leidingen
 • Natuurwetgeving (flora en fauna)
 • Bomencompensatie
 • Archeologie
 • Stikstof
 • Verontreiniging
 • Schadeprotocol en monitoringsproces
BLVC plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)
 • Uitwerking bereikbaarheidsvraagstukken
 • Afstemming nood- en hulpdiensten, vervoersbedrijven, afvalinzameling
 • Bereikbaarheid enquêtes
 • Omleidingsroutes (langzaam en snelverkeer)
 • Fasering en werkvakindeling
 • Faseringscommunicatie (bouwcommunicatie)
 • Hinderplanning (geluid, stof, licht en bereikbaarheid)
 


Samenwerking omgeving

Tijdens de uitvoering van de A9 Gaasperdammerweg in Amsterdam is het concept Buurbouw bedacht en tot uitvoering gebracht. Buurbouw geeft meerwaarde voor de omgeving door en tijdens de bouw van grote infraprojecten. Want met het project van groot formaat is er ineens van alles aanwezig: kilometers bouwhek, allerlei materialen, machines, puin, zand en grond, heel veel bouwvakkers en ander personeel als potentiele klanten, ruimtes om te experimenteren, ruimte voor innovatie, stageplekken, een stoer decor, heel veel kennis en ervaring en nog veel meer. Een project van grote omvang biedt allerlei mogelijkheden voor de omgeving en wordt samen bepaald met de mensen die er wonen en werken. Voor de kansen is Buurbouw opgericht: een samenwerking tussen de buurt en het project.
Spoor5 is als initiantiefnemer sinds 2015 betrokken bij Buurbouw en is tevens webbeheerder van www.buurbouw.nl

 

 

Reageer

Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)

Share our website